Inspiroivia kirjoja

Ihmiskeskeisyys ja Onnellisuus liiketoimintamallina

Kirjoitin reilu vuosi sitten Onnellisuudesta liiketoiminnan ajurina. Olen edelleen seurannut keskustelua aiheen ympärillä jo vuosia. Aihetta penkoessani olen törmännyt moneen mielenkiintoiseen tutkimukseen, joissa osoitetaan, että hyvinvoivat/onnelliset ihmiset tuottavat enemmän, ovat luovempia ja innovatiivisempia. Samoin sairauspoissaolot ja burnoutit vähenevät ja sitoutuminen työntantajaan on suurempaa.

Yhdysvaltalainen verkkokauppa Zappos on hieno esimerkki siitä, kuinka onnellisuudesta on tehty liiketoimintamalli ja kuinka onnellisuus ja hyvinvointi luovat arvoa kaikille osapuolille liiketoiminnan kannattavuuden mukaanlukien. Yrityksen tarkoitus on Delivering Happiness. Zappos nousi 10 vuodessa muutaman miljoonan myynneistä miljardi-liiketoiminnaksi ja se myytiin vuonna 2009 1,2 miljardilla dollarilla Amazonille. Tutkimusten mukaan ihminen haluaa olla osa suurempaa tarkoitusta.  Yrityksen visio on maailman paras asiakaspalvelu. Kaikkihan me tiedämme, että pahoinvoiva ihminen ei ole kovin hyvä asiakaspalvelija. Innostusta voi siis lisätä suuremman tarkoituksen kautta.

Human@Work toi yhdessä Talentumin kanssa Tony Hsiehn ja Zappoksen kirjan Suomen markkinoille. Jenn Lim Zappokselta on tällä viikolla Suomessa kirjan julkaisun yhteydessä. Tänään hän esiintyy mainontapäivillä.

Näiden tietojen valossa tuntuisi vain luonnolliselta panostaa juurikin niihin, jotka mahdollistavat menestyksen, toisin sanoen yrityksen työntekijöihin: IHMISIIN.  Ihmisethän ovat yritysten ja brändien takana. Työntekijöiden innostaminen tulisi olla kaikkien yritysten agendalla. Investointi ihmisiin kannattaa. Myös Lauri Järvilehto kirjoitti innostamisen tärkeydestä viime viikolla. Työelämän tutkimuksessa positiivinen psykologia on tehnyt nousuaan viimeiset 10 vuotta.

Viime aikoina on näkynyt merkkejä siitä, että katse on jälleen parinkymmenen turbokapitalistisen vuoden jälkeen kääntymässä kohti työn todellisia tekijöitä. Nousevana trendinä on IHMISKESKEISYYS. Sen sijaan, että pyrittäisiin jatkuvasti miettimään automatisointia ja tehostamista, on alettu miettimään, miten  uusien tutkimustulosten valossa pystyttäisiin motivoimaan ja innostamaan työntekijöitä paremmin. Tämä on aiheellista myös, kun työuria pitäisi pidentää entisestään. Ihmiskeskeisyys on trendinä laaja. Siihen liittyy myös suunittelun paradigman muutos ja palvelulogiikka, josta on keskusteltu kiivaasti markkinoinnin puolella jo kymmenisen vuotta. Näistä enemmän seuraavalla kerralla.

Zapposin johtajan Tony Hsiehn inspiroivan ja mielenkiintoisen esityksen löydät tästä.

———

Inspiroivia kirjoja

Koska pidän itseäni tulevaisuusorientoituneena ihmisenä, kirjat, jotka viittaavat tulevaisuuteen kiinnostavat minua. Silläkin uhalla, että edellinen lauseeni oli tyylipuhdas kehäpäätelmä, uskallan todeta, etten varsinaisesti syty käsittelyssä olevan kirjan pyrkimyksestä uudelleenmääritellä markkinoinnin pelikenttää uuden pisteen ja numeron yhdistelmän avulla. Kotlerin ja kumppaneiden uusi kirja vaikutti silti mielenkiintoiselta, ei vähiten siksi, että kirjan kannessa on sekä Kotlerin nimi että sanat human & spirit. Kotler on tuttu herra ennen kaikkea paksusta, sinikantisesta kirjasta Marketing Management, jonka sivuilla inhimillisyys ei juurikaan esiintynyt, voin vakuuttaa.

Marketing 3.0 lähtee liikkeelle siitä, että markkinointi, sellaisena kuin sitä on harjoitettu kuluneet vuodet, on tullut tiensä päähän, minkä vuoksi on aika ottaa suunta kohti uutta päämäärää, jota kirjassa nimitetään markkinointi 3.0:ksi, arvopohjaiseksi markkinoinniksi. Edeltävät vaiheet ovat olleet tuotekeskeinen ja kuluttajakeskeinen vaihe. Markkinointi 3.0 on markkinoinnin seuraava vaihe, jossa yritykset ja asiakkaat lyövät hynttyynsä yhteen luodakseen parempaa maailmaa.

Muutosvoimat

Kirja listaa kolme suurta muutosvoimaa Markkinointi 3.0:lle. Muutosvoimat ovat samalla markkinointi 3.0:n kulmakivet. Nämä kolme kulmakiveä ovat

1)   ihmisten halu osallistua, yhdessä tekemisen aika. Markkinointi 3.0 ottaa asiakkaat mukaan.

2) globalisaation paradoksi & kulttuurillinen markkinointi, Markkinointi 3.0:ssa kulttuurilliset epäkohdat nostetaan liiketoiminnan ytimeen Esimerkkinä kirjassa mainitaan muun muassa Body Shop, joka tunnetaan yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden puolestapuhujana.

3) luovuuden ja inhimillisen markkinoinnin aika, Markkinointi 3.0 on arvopohjaista markkinointia. Se puhuttelee ihmisiä, joille merkityksellisyys on tärkeää.

Markkinointi 3.0

Markkinointi on viimeisen 60 vuoden ajan ollut vertikaalista. On tullut aika lopettaa yritysten ja asiakkaiden välinen dikotomia. Tästä olen kirjoittanut aiemmin myös Brändit kuin ihmiset blogipostissani. Norsunluutornista huutelu ei enää toimi, viestinnän tulee olla keskustelevaa, rehellistä ja aitoa. Markkinointi 3.0:ssa  yritykset ja asiakkaat muodostavat yhdessä kokonaisuuden.

Markkinointi 3.0:n pyrkimyksenä on edistää maailmassa vallitsevien ongelmien ratkomista. Yrityksen tehtävä on muuttaa asiakkaiden elämää merkityksellisellä tavalla. Tämä ei tarkoita, että mission pitäisi olla nälänhädän poistaminen, vaan se voi olla esimerkiksi terveyden edistäminen. Ihmiset haluavat kantaa kortensa kokeen maailmassa, jossa on paljon epäkohtia. Tämän päivän asiakkaat etsivät tuotteita ja palveluita, jotka puhuttelevat heidän arvomaailmaansa. Asiakkaat kääntyvät yritysten puoleen, joiden missio, visio ja arvot koskettavat heitä.

Vaikuttaminen ja hyväntekeminen eivät ole siis pelkkää markkinointiviestintää tai yksittäisiä kampanjoita, vaan juurrutettu yrityksen olemassaolon tarkoitukseen, missioon.

Kaikkinensa kirja on ennenkaikkea inspiroiva, vaikkakin pidikkeettömässä positiivisessa idealistisuudessaan varsin amerikkalainen esitys. Silti mielelläni näkisin jokaisen yrityksen ottamassa osaa maailmanparannus –talkoisiin.

Kirjasta on  ilmestynyt myös suomennettu versio.