hyvinvointi

Onko inhimillisempi työelämä vaihtoehto?

jordan-whitfield-112404

Tällä kertaa fokus on työntekijäkokemuksessa. Sain ilon ja kunnian olla viime viikon perjantaina Radio Suomen Ajantasa –ohjelmassa vieraana keskustelemassa työn tulevaisuudesta – tai jos ihan tarkkoja ollaan niin yhdestä mahdollisesta tulevaisuudesta, inhimillisestä sellaisesta. Enempiä vaihtoehtoja emme kerenneet läpikäymään. Tulevaisuuksia on monia vaihtoehtoisia. Vierailu innoitti minut kirjoittamaan keskustelemistamme asioista.

Viime aikoina otsikot työelämästä ovat olleet paikoin kielteisiä: robotisaatio ja automatisaatio vie työpaikat. Ihmisestä tulee tarpeeton. Aivoja jonkun verran ymmärtävänä, tiedän että em. viestintä ei varsinaisesti saa aikaan innostunutta pohdintaa tulevaisuudesta ja mahdollisuuksista. Päinvastoin se on varma keino saada aikaan hylkimisreaktio ja jähmettyminen. Aktiivinen toimija muuttuu passiiviseksi.

Uskon, että teknologian kehitys tulee muuttamaan työn tekemistä, mutta tekeekö se ihmisestä tarpeettoman – siihen en usko. Valmistautuessamme muutoksiin työn tekemisen tavoissa toivoisin, että voisimme lähestyä asiaa uteliaasti: entä jos tekoäly on mahdollisuus? Löytöretkeilijän asenne avaa mielemme vaihtoehdoille, siinä missä kielteinen ja pelottava viestinä tekee ajattelustamme kapeampaa ja sulkee mielemme vaihtoehdoilta. Jäljelle jää joko tai, vaikka itse asiassa voisimme tunnistaa useita sekä että -vaihtoehtoja.

Työelämän uutta suuntaa tutkimassa

Ajantasassa toimittaja Kati Lahtinen kysyi minulta ensimmäisenä kysymyksenä mitä hyvää näen tällä hetkellä työelämässä. Näen paljon hyvää. Näen humanismin aallon, joka kyseenalaistaa vanhoja tekemisen malleja. Näen kokeiluja, näen yritteliäisyyttä, näen sisäisesti motivoituneita ihmisiä. Näen uudenlaisia alustoja ja yhteenliittymiä.

Olen tutkinut työn tulevaisuutta aktiivisesti vuodesta 2010 lähtien. Intohimoni työelämän parantamiseen on kuljettanut minua erilaisiin paikkoihin, kohtaamisiin ja toimintaan. Olin edelläkävijänä perustamassa yritystä, jonka missio oli tehdä onnellisempi työelämä Suomeen. Sinä aikana sain tehdä töitä globaalistikin maailman huippujen tutkijoiden ja yritysten kanssa.

Toimme silloisten kollegoideni kanssa Suomeen Happiness at Work –tutkimuksen ja saimme Delivering Happiness –kirjan käännettyä suomen kielelle. Ammennan edelleen onnellisuustieteistä ja positiivisesta psykologiasta niin työntekijä- kuin asiakaskokemuksenkin kehittämiseen.

Ihminen keskiöön

Vaikka moni asia onkin muuttumassa, ihminen pysyy silti keskiössä. Tilastojen mukaan määrämme ei ole vähenemässä (ellemme tuhoa planeettaamme). Tulevaisuuskestävyyden näkökulmasta ihmisen ymmärtäminen nousee olennaiseksi.

Tiedämme ihmisestä (biologiasta ja käyttäytymisestä) aiempaa enemmän. Meillä on tänä päivänä ymmärrystä työkyvylle ja innovaatioille olennaisista motivoitumisen, psykologisen turvan ja  laadukkaan vuorovaikutuksen edellytyksistä. Tätä tietoa pitäisi uskaltaa viedä käytäntöön. Teollisen paradigman mallit, joissa ihminen nähdään osana koneistoa = resurssina (human resource) eivät enää valtaosin toimi.

Tutkimuksen lisäksi alkaa olla paljon myös hienoja käytännön esimerkkejä. On sääli, että huono johtaminen passivoi ihmisiä tai aikaansaa suljetun tilan, jossa ei pääse kukoistamaan. Johtaminen tulisi nähdä ennen kaikkea palveluna. Kun yksilöt kukoistavat, yhteisöt kukoistavat.

Itseohjautuvuusteoria, joka tukee sisäistä motivaatiota, on hyvä perusta lähteä rakentamaan tulevaisuuskestävää liiketoimintaa ja hyvää työntekijä- ja asiakaskokemusta. Sen pohjana ovat universaalit psykologiset perustarpeet: pärjääminen, itsehallinta, yhteenliittyminen (ja hyväntekeminen = inspiroiva ja merkityksellinen tarkoitus).

Tunteiden merkitys

Tunteita ja järkeä ei voi erottaa. Osaa itsestään ei voi jättää naulakkoon töihin saapuessaan. Meillä on tarve tulla kuulluiksi ja nähdyiksi ihmisinä. Jokaisessa ihmisessä on valtavasti potentiaalia. Kiinnitetään katse siihen.

Työhyvinvointi/työntekijäkokemus näkyy viivan alla: asiakaskokemuksessa, innovaatioissa, vähempinä sairauspoissaoloina jne. Oikeastaan työntekijäkokemusta ja asiakaskokemusta ei voida edes erottaa toisistaan. Arvo luodaan yhdessä. Jokainen meistä tietää, miltä tuntuu olla arvostettu ja luotettu työyhteisön jäsen ja mitä epäluottamus ja jatkuva arvostelun kohteena oleminen aikaansaavat.

Vaikka nostan esiin työhyvinvoinnin ja työntekijäkokemuksen, se ei tarkoita, että koko ajan tulisi olla kivaa. Se tarkoittaa, että luodaan puitteet, jossa jokainen voi kukoistaa ja jossa on turvallista olla haavoittuvainen ja myös epäonnistua. Ihmisellä on valtava kirjo tunteita ja tunteilla on ihmisyydessä tärkeä tehtävä. Vitutus voi olla voimavara/tuotannontekijä, kuten kollegani Pauli Komonen on sanonut.

Jatkuva kielteinen ilmapiiri ei kuitenkaan ole hedelmällinen maaperä ja se vie valtavasti energiaa. Yksi inspiraationi lähde Susan David kirjoittaa, että emotionaalinen ketteryys on keskeinen ihmisen hyvinvointia lisäävä tekijä. Organisaatioissa tulisi siis kiinnittää huomiota myös tunnelmaan ja tunnetaitoihin. Tunnelma antaa tärkeää tietoa organisaation nykytilasta. Nämä ovat tärkeitä myös asiakaskokemuksen kannalta. Tunteet tarttuvat.

Uskallusta kokeilla

Uskon, että inhimillisempi työelämä on paitsi vaihtoehto, myös kannattava sellainen. Toivon, että yrityksissä ja organisaatioissa uskallettaisiin laajemminkin kokeilla uudenlaisia johtamisen malleja ja nähdä ihminen ihmisenä – ei koneen jatkona.

Olennaista on ymmärtää, että kaikista iltapäivälehtien kauhu-uutisista huolimatta enemmistö ihmisistä pyrkii luonnostaan hyvään. Uskotaan siihen ja luotetaan ihmiseen. Ei meillä muutakaan vaihtoehtoa ole.

 

ps. Ja mitä siihen tekoälyyn tulee, globaalisti mitattuna meillä pitäisi olla hyvät edellytykset sen hyödyntämiseen, mutta tutkimukset kertovat, että emme juurikaan ymmärrä mitä tekoäly on. Pitäisikö tälle asialle tehdä jotain?

Kirjoittaja on tulevaisuusmuotoilija ja ratkaisukeskeinen coach, joka auttaa yrityksia ja organisaatioita tulevaisuuskestävyydessä ja ihmiskeskeisyydessä.

#työntulevaisuus #Työhyvinvointi #työntekijäkokemus #asiakaskokemus

Kuva: Jordan Whitfield

Advertisements

Terveyttä ja hyvinvointia

1032219_freshAuttaa vahvistamaan luontaista vastustuskykyäsitutkitusti terveysvaikutteinen, auttavat hallitsemaan kolesterolisi, Sip your way to beautiful skin.  Kuulostaako tutulta? Mistä on kyse?

Markkinoille näkee tuon tuostakin lanseerattavan uudenlaisia tuotteita ja palvelukonsepteja, joissa lupauksena on paremmin voiva vatsa, kolesterolia alentava vaikutus tai virkeämpi olo. Tietoisuus terveydestä ja sairauksista on kasvanut ja ihmiset kiinnittävät yhä enemmän huomiota hyvinvointiinsa. Tämä ei ole jäänyt huomaamatta yrityksiltä. Tätä trendiä kutsutaan varsin kuvaavasti nimellä terveys ja hyvinvointi. Food Science Central kertoo sivuillaan funktionaalisten ruokien ja juomien markkinan olevan arvoltaan $72 miljardia yhteenlaskettuna Euroopan, Aasian ja Yhdysvaltojen markkinat.

Kalsiumia ja vitamiineja on lisätty tuotteisiin jo pidemmän aikaa. Nyt markkinoita ovat vallanneet tuotteet, jotka muun muassa parantavat muistia ja lisäävät kalorien kuluttamista. Viewpoint # 22 nimesi tällaiset tuotteet Pharma Foodiksi, eli niin sanotuksi lääkeruoaksi. Jopa lapsille on olemassa omia tuotteita. Ywaters valmistaa  lapsille vesiä, jotka parantavat muistia, vastustuskykyä, lihasvoimaa ja luustoa.

Terveyttä ja hyvinvointia edistävät ruoat vetoavat ihmisiin, koska terveydestä yleensä ollaan kiinnostuneita. Terveys on yksi suosituimmista hakuaiheista internetin hakukoneissa. Tervesuomi.fi -raportissa kerrotaan, että verkossa tehdään joka päivä arviolta lähes 18 miljoonaa terveyteen liittyvää tiedonhakua. Samassa raportissa kerrotaan, että lähes 80 % on saanut vahvistusta sille, että omaan terveyteensä voi vaikuttaa. Muutama vuosi sitten Terveysportti uutisoi, että suomalaisista internetin käyttäjistä 62 % etsii verkosta terveystietoa. Sitran terveydenhuollon barometri 2008 esitteli vastaavia lukuja. Ja vaikka terveys ei olisi kiinnostuksen kohteena, siihen törmää jatkuvasti mediassa. Onhan esimerkiksi liikalihavuus yksi Suomenkin kansantaloutta rasittavista ongelmista, joka kaipaa ratkaisua.

Viewpoint nosti esiin tietoisuuden nousun toisen puolen. Kun ihmisten tietoisuus kasvaa ja vastuullisuuden trendi valtaa maailmaa, peräänkuulutetaan myös rehellisyyttä ja läpinäkyvyyttä. Mitä tahansa terveysväittämää ei niellä pureksimatta.

Lehdessä esiteltiin myös kaksi mielenkiintoista kuluttajaryhmää. Toinen ryhmä on nimeltään Food Medics, joille terveellinen ruoka on kaikki kaikessa. He käyttävät paljon aikaa tutkiakseen markkinoilla olevia tuotteita ja ollakseen ensimmäisinä kokeilemassa tuoteuutuuksia. Toinen esitelty kuluttajaryhmä on nimeltään Zeno Youth. Zeno Youthilla tarkoitetaan sukupolvea, joka ovat kasvanut aikakaudella, jolloin on esitelty hybridit lemmikkieläimet ja onnistunut kloonaaminen. He näkevät teknologian pakollisena elintarviketeollisuuden kehityksen kannalta. Tämän ryhmän uskotaan kasvavan tulevaisuudessa.

Lääkeruokien lisäksi mielenkiintoinen ilmentymä on kauneutta edistävät tuotteet. Borba valmistaa kauneustuotteita, jotka ovat syötäviä ja juotavia. Syötävät ja juotavat kauneutta edistävät tuotteet tunnetaan myös nimellä cosmeto food.

On hyvä, että markkinoilla on tuotteita erilaisille kuluttajille. Rahasummista päätellen ihmiset nauttivat mielellään esimerkiksi vitamiininsa veden mukana. Itse ajattelin jatkossakin huolehtia hyvinvoinnistani valmistamalla ruokani itse ja huolehtimalla, että se on tehty hyvistä raaka-aineista. Niin kuin monessa muussakin asiassa, hyvällä ruokavaliolla pääsee pitkälle.

Mielenkiintoisia linkkejä:

http://www.braintoniq.com/

http://activatedrinks.com/

http://www.itoen.com/teashot/index.cfm

http://www.enviga.com/

http://www.f-cup-cookies.com/